ارزش سهام شرکت های بیمه
2,499البرز
5,380دی
1,810آسیا
49,800پاسارگاد
4,100میهن
12,880اتکای ایرانیان
974دانا
2,160معلم
11,730سامان
4,579ما
3,545پارسيان
3,971كوثر
1,489حكمت صبا
4,663آرمان
1,247ملت
10,870حافظ
2,346سينا
1,873نوين
2,534زندگي خاورميانه
2,060رازي
5,520تجارت نو
4,038زندگي باران
3,663كارآفرين
2,900سرمد
500اتكايي سامان
500زندگي باران
500تجارت نو
1,000تعاون
آیین نامه تاسیس،فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی
آیین نامه تاسیس،فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی

شورای عالی بیمه در اجرای وظایف مقرر در ‹‹قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری›› در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۰ ‹‹آیین نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی در جمهوری اسلامی ایران›› را در شش ماده به شرح زیر تصویب نمود:ماده ۱- مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی می توانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و در چارچوب ضوابط این آیین نامه اقدام به تاسیس دفتر ارتباطی در جمهوری اسلامی ایران نمایند . دفاتر ارتباطی موظفند علاوه بر ضوابط این آیین نامه ، از قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین به عنوان شخص حقوقی از مقررات حاکم بر صنعت بیمه کشور ایران پیروی نمایند.ماده ۲- دفاتر ارتباطی می توانند به عنوان رابط بین مؤسسه متبوع خود و مؤسسات بیمه ایرانی در زمینه پیگیری امور بیمه اتکایی ، ارائه خدمات کارشناسی و انتقال دانش فنی بیمه ای فعالیت نمایند اما مجاز به عرضه بیمه و انجام عملیاتی که در حیطه وظایف مؤسسات بیمه داخلی قرار دارد نیستند.ماده ۳- بیمه مرکزی ایران براساس وظایف قانونی خود بر فعالیت دفاتر ارتباطی نظارت خواهد کرد.ماده ۴- مؤسسات بیمه خارجی می توانند دفتر ارتباطی خود در ایران را با اطلاع بیمه مرکزی ایران و رعایت قوانین موجود به طور موقت تعطیل و یا آن را منحل نمایند.ماده ۵- در صورتی که دفتر ارتباطی به تشخیص بیمه مرکزی ایران از مقررات مربوط تخلف نماید، بیمه مرکزی ایران می تواند حسب مورد تذکر یا اخطار دهد یا با موافقت رئیس کل بیمه مرکزی ایران از فعالیت آن جلوگیری کند.ماده ۶- نحوه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مزبور در چارچوب این آیین نامه از سوی بیمه مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد شد.این آیین نامه از تاریخ ابلاغ قابل اجرا خواهد بودتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری رسمی بیمه ایساتیس پویا می باشد© طراحی و پیاده سازی: خدمات وب پرشین مدیا