ارزش سهام شرکت های بیمه
2,499البرز
5,380دی
1,810آسیا
49,800پاسارگاد
4,100میهن
12,880اتکای ایرانیان
974دانا
2,160معلم
11,730سامان
4,579ما
3,545پارسيان
3,971كوثر
1,489حكمت صبا
4,663آرمان
1,247ملت
10,870حافظ
2,346سينا
1,873نوين
2,534زندگي خاورميانه
2,060رازي
5,520تجارت نو
4,038زندگي باران
3,663كارآفرين
2,900سرمد
500اتكايي سامان
500زندگي باران
500تجارت نو
1,000تعاون
نمایندگان بیمه باید در انتخاب شرکت بیمه گر بیشتر دقت کنند
نمایندگان بیمه باید در انتخاب شرکت بیمه گر بیشتر دقت کنند

بیمه گذاران خرد مخصوصا در شهرستانها به اسامی تابلوی دفتر نمایندگی بیمه ها کمتر توجه می کنند،آنها حتی نام مدیرعامل ،میزان توانگری مالی ،سهم بازار و سوابق پرداخت خسارت شرکت بیمه و... را شاید ندانسته باشند.

بیمه گزاران خرد بر اساس نوع برخود، صداقت،خوش نامی و پیشینه خانوادگی نماینده بیمه اعتماد می کنند و  ریسکهای خود را به وی واگذار می کنند.

باید قبول کرد که دود تصمیمات استراتژیک اشتباه ، بیشتر به چشم نماینده های بومی می رود تا مدیرانی که به راحتی صندلی مدیریت خود را بین شرکت های مختلف جابه جا می کنند.

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کارگزاری رسمی بیمه ایساتیس پویا می باشد© طراحی و پیاده سازی: خدمات وب پرشین مدیا