پاسارگاد

صرفاً به شرح ذيل‌الذكر مورد تأييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد."
خيابان دكتر فاطمي، نبش خيابان هشت بهشت، شماره ۲ طبقه دوم آدرس : بيمه پاسارگاد  سهامي
۸۸۹۸۰۵۱۵-۳۲ , ۸۸۹۸۴۰۵۱-۵۹ شماره تلفن :
۸۸۹۵۱۱۳۸ نمابر:
  روابط عمومي:
www.pasargadinsurance.ir آدرس سايت :