ملت

صرفاً به شرح ذيل‌الذكر مورد تأييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد."
ميدان ونك ، ابتداي بزرگراه حقاني ، پلاك ۴۳ – ساختمان بيمه ملت آدرس : بيمه ملت   سهامي
۸۸۸۷۸۴۷۱ شماره تلفن :
۸۸۸۷۸۴۷۱ نمابر:
  روابط عمومي:
www.melat.ir آدرس سايت :