حوزه فعالیت

موضوع فعاليت شركت بطورانحصاري ، عرضه خدمات بیمه اي با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری ، مصوبات شورایعالی بیمه ، قرارداد نمایندگی ، بخشنامه و دستورالعملها ي بيمه مركزي ج.ا.ايران و شركت بيمه طرف قرارداداست.

 

اعضا شرکت

نظر برخی از مشترکین