تاریخچه

شرکت خدمات بیمه ای زندگی برتر  با کد حقیقی نمایندگی بیمه خبیری آغار به کارکرده و با فعالیت چشمگیر خود توانسته رفته رفته  پله های ترقی را طی نموده و تبدیل به کد حقوقی گردد این شرکت فعالیت خود را در صنعت بیمه در زمینه خدمات مشاوره ،صدور ،کارشناسی انواع بیمه نامه ها شروع و مصمم است گام به گام با ایجاد زیر ساخت فنی و تخصصی لازم و با بکارگیری کارشناسان و مدیران صاحب تجربه و متخصص و ایجاد هم افزایی میان مهارت ها و تجارب افراد در قالب تیم های کاری توانمند، زمینه تحقق اهداف خود و صنعت بیمه را فراهم سازد

 

اعضا شرکت

نظر برخی از مشترکین