درخواست مشاوره


درباره ما

شرکت کارگزاری رسمی بیمه ایساتیس پویا(سهامی خاص)  با کد حقیقی نمایندگی بیمه خبیری آغار به کارکرده و با فعالیت چشمگیر خود توانسته رفته رفته  پله های ترقی را طی نموده و تبدیل به کارگزاری رسمی بیمه گردید این شرکت فعالیت خود را در صنعت بیمه در زمینه:
    1. دريافت اطلاعات لازم از متقاضي خدمات بيمه و ارایه مشاوره به وي در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی.
    2. پيگيري پرونده‌هاي خسارت بيمه‌نامه‌هايي كه با كد همان كارگزار بيمه صادر شده ‌است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسيد آن، تحويل مدارك و مستندات لازم براي تشكيل پرونده خسارت به مؤسسه بيمه و مذاکره با مؤسسه.....

img

قوانین خودرو نامتعارف


آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف     آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو

ادامه خبر
img

مقصر در تصادفات خودروهای خودران کیست!؟


در صورتی که یک ماشین خودران عابری را زیر بگیرد چه کسی قانونا مقصر شناخته می شود؟ برخی ادعا می کنند که شرکت سازنده می تواند مقصر

ادامه خبر
img

ضمانت بیمه نامه های بیمه های زندگی


اگر شرکت بیمه تا چند سال آینده ورشکسته شود یا به هر صورت این شرکت بیمه وجود نداشته باشد تکلیف بیمه گذاران بیمه عمر چه خواهد بود؟ این

ادامه خبر