درخواست مشاوره


درباره ما

شرکت خدمات بیمه ای زندگی برتر  با کد حقیقی نمایندگی بیمه خبیری آغار به کارکرده و با فعالیت چشمگیر خود توانسته رفته رفته  پله های ترقی را طی نموده و تبدیل به کد حقوقی گردد این شرکت فعالیت خود را در صنعت بیمه در زمینه خدمات مشاوره ،صدور ،کارشناسی انواع بیمه نامه ها شروع و مصمم است گام به گام با ایجاد زیر ساخت فنی و تخصصی لازم و با.....

img

1


آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو

ادامه خبر
img

مقصر در تصادفات خودروهای خودران کیست!؟


در صورتی که یک ماشین خودران عابری را زیر بگیرد چه کسی قانونا مقصر شناخته

ادامه خبر
img

ضمانت بیمه نامه های بیمه های زندگی


اگر شرکت بیمه تا چند سال آینده ورشکسته شود یا به هر صورت این شرکت بیمه وجود

ادامه خبر